Dla kogo jesteśmy

Kogo i w jakim stopniu chcemy zainteresować naszymi usługami

Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji przedstawiają zalecenia oparte na badaniach, dotyczące rekomendowanych metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji: pomieszczeń i urządzeń w środowisku zakładów opieki zdrowotnej, domy, mieszkania, ośrodki wszelkiej edukacji, biura, ośrodki wyznaniowe, czyli wszędzie gdzie występuje częsta wymiana osób, a przy tym mogło dojść do zakażenia patogenami środowiskowymi oraz problemem z obecnego okresu czyli koronawirusem. Maksymalna skuteczność dezynfekcji i sterylizacji jest w pierwszym rzędzie skutkiem mycia, usuwania materii organicznej, nieorganicznej oraz rozpylania.