Technologie

Krótki opis wykorzystywanych technologii:

  1. Dekontaminacja pomieszczeń technologią UV-C

Specjalnie zaprojektowana technologia lamp i reflektorów gwarantuje pełne pokrycie dekontaminowanej powierzchni, maksymalnie redukując zaciemnione obszary bez konieczności zmiany pozycji urządzenia.  Lampy rtęciowe emitują więcej niż 90% ich promieniowania o długości fali 254 nm, co jest bliżej maksymalnej aktywności mikrobójczej 775Fotochemiczne niszczenie DNA polega na pochłanianiu przez mikroorganizmy światła UV-c o długości fali 254 NM, w efekcie dezaktywując i hamując reprodukcję patogenów. Skuteczna i szybka dekontaminacja pomieszczeń (ponad 99,99% redukcji Clostridium dificile & MRSA w czasie   poniżej 1minuty) Maksymalne bezpieczeństwo (urządzenie sterowane przez wi-fi wyposażone w timer nadzorujący przebieg procesu, nie wpływa na pracę systemu P-POŻ) Unikatowe technologie lamp (opracowane przy współudziale firmy Osram oraz Philips) Bezpieczne dla urządzeń elektronicznych, środowiska i personelu Możliwość korzystania z pomieszczeń bezpośrednio po procesie

2. Sporobójcza dezynfekcja przy użyciu zimnej mgły

Zamgławianie przy użyciu zimnej mgły jest wykorzystywane przy zabiegach dezynfekcji i znajduje zastosowanie między innymi w dezynfekcji pomieszczeń w szpitalach, gabinetach, różnego rodzaju pojazdach itp.

Jest to wszechstronny i idealny system rozprowadzania środka do sporobójczej dezynfekcji.

3. Dekontaminacji powietrza, pomieszczeń, sprzętów medycznych nadtlenkiem wodoru

System dekontaminacji pomieszczeń i sprzętów gwarantuje najwyższy poziom redukcji mikroorganizmów patogennych, zapewniając tym samym najwyższy poziom bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają redukcję Geobacillus stearothermophilus o 6 rzędów wielkości (6 logarytmów). W celu zagwarantowania tak wysokiego poziomu redukcji oraz możliwości wykonania walidacji oparto się na metodologii działań zachodzących w procesach sterylizacji niskotemperaturowej narzędzi i urządzeń medycznych.

Pozytywnie zweryfikowane wszystkie próby badania skuteczności, zmieniają perspektywę procesu dekontaminacji. Zautomatyzowana dezynfekcja to sterylizacjia pomieszczeń najwyższym standardem skuteczności i bezpieczeństwa w zakresie redukcji Geobacillus stearotermophilus 106  podczas jednego cyklu. Skuteczny, bezpieczny i przyjazny w eksploatacji system został stworzony, aby w pełni chronić pacjentów, personel oraz środowisko naturalne. W procesie wykorzystuje nadtlenek wodoru, czyli substancję, której produktami rozpadu jest tlen i woda. Skuteczność systemu w redukcji obciążenia mikrobiologicznego o 6 log, została sprawdzona poprzez wykorzystanie szczepów kontrolnych w procesie sterylizacji – Geobacillus stearothermophilus.